Dyrektor:

mgr Kazimiera Habarta

kom. 603195984

dyrektor-domudziecka@domdziecka.kx.pl

 

Administracja:

kom. 780 187 071

ksiegowosc@domdziecka.kx.pl

domdziecka@domdziecka.kx.pl

kierownikgospodarczy@domdziecka.kx.pl

 

Pedagog:

Kasia 

pedagog@domdziecka.kx.pl

 

Psycholog:

Patrycja

psycholog@domdziecka.kx.pl 

 

Pracownik socjalny:

Iwona

 pracowniksocjalny@domdziecka.kx.pl

 

Dom Dziecka w Cieszynie:

Koordynator:

 mgr Aneta Surmacz

kom. 605 426 043

koordynatorcieszyn@domdziecka.kx.pl

 

Wychowawcy:

Ada

Basia

Kasia 

Klaudia

Marek

Tomasz

  Wojtek G.

wychowawcycieszyn@domdziecka.kx.pl

 

Dom Dziecka w Dzięgielowie:

Koordynator:

mgr Dariusz Zamarski

kom. 730 008 902

koordynatordziegielow@domdziecka.kx.pl

 

Wychowawcy:

Ania 

Klaudia

Ksenia

Wiktoria

Bogdan

 Marek

wychowawcydziegielow@domdziecka.kx.pl

 

 

 

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dom Dziecka w Cieszynie
43-400 Cieszyn ul. Ignacego Kraszewskiego 2

Dom Dziecka w Dzięgielowie
43-445 Dzięgielów, ul. Rolnicza 1