Budynek Domu Dziecka w Cieszynie znajduje się przy ulicy Kraszewskiego 2, w niewielkiej odległości od centrum miasta oraz w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody, którym jest „Lasek Miejski nad Puńcówką”. Jest to rezerwat florystyczny, położony na wysokości ujścia rzeki Puńcówki do Olzy. Swoim zasięgiem obejmuje niewielki izolowany kompleks leśny, podlegający ochronie częściowej. Rezerwat został utworzony w 1961 roku dla ochrony populacji cieszynianki wiosennej oraz lasu grądowego. Z uwagi na położenie blisko centrum Cieszyna, rezerwat jest wykorzystywany, jako park oraz miejsce rekreacji i wypoczynku miejscowej ludności.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dom Dziecka w Cieszynie
43-400 Cieszyn ul. Ignacego Kraszewskiego 2

Dom Dziecka w Dzięgielowie
43-445 Dzięgielów, ul. Rolnicza 1