Dom Dziecka w Dzięgielowie od stycznia 2014 roku funkcjonował, jako oddział Domu Dziecka w Cieszynie. Sześć lat później, od 1 stycznia 2021 roku stał się osobną jednostką organizacyjną powiatową obsługiwaną przez Dom Dziecka w Cieszynie w kwestiach finansowych, administracyjnych, organizacyjnych i specjalistycznych. Dyrektorem jest mgr Kazimiera Habarta będąca jednocześnie Dyrektorem Domu Dziecka w Cieszynie. Budynek, w którym znajduje się placówka jest własnością Diakonii Polskiej i jest od niej wynajmowany w celu prowadzenia statutowej działalności opiekuńczo-wychowawczej. Specyfika domu znajdującego się na osiedlu domków jednorodzinnych pozwala na tworzenie serdecznej i ciepłej atmosfery.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dom Dziecka w Cieszynie
43-400 Cieszyn ul. Ignacego Kraszewskiego 2

Dom Dziecka w Dzięgielowie
43-445 Dzięgielów, ul. Rolnicza 1