Współpraca oraz zaprzyjażnione firmy i instytycje

Dom Dziecka w Cieszynie współpracuje w ramach prowadzonej działalności z innymi placówkami zajmującymi się opieką i wychowaniem oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi. Obecnie prowadzimy współpracę z:

 

Nasi Darczyńcy:

 

Nasze konto: 46 1030 1087 0000 0000 9260 0009

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dom Dziecka w Cieszynie
43-400 Cieszyn ul. Ignacego Kraszewskiego 2