Współpraca oraz zaprzyjażnione firmy i instytycje

Dom Dziecka w Cieszynie współpracuje w ramach prowadzonej działalności z innymi placówkami zajmującymi się opieką i wychowaniem oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi. Obecnie prowadzimy współpracę z:

 

Nasi Darczyńcy:

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dom Dziecka w Cieszynie
43-400 Cieszyn ul. Ignacego Kraszewskiego 2

Dom Dziecka w Dzięgielowie
43-445 Dzięgielów, ul. Rolnicza 1