Goście z Niemiec

27.11.2019

W dniach od 18 do 21 listopada br. odbyła się w Domu Dziecka w Cieszynie kolejna wizyta przedstawicieli niemieckiej organizacji Evangelische Gesellschaft. W ramach odwiedzin w Powiecie Cieszyńskim delegacja ze Stuttgartu wzięła udział w Konferencji pn. „Współczesne wyzwania w opiece nad dzieckiem w pieczy zastępczej” przygotowanej przez SRZiA „Tęczowa Przystań”, na której w godzinach dopołudniowych dr Werner Lude oraz mgr Ewa Grabowska wystąpili z wykładem „Pomoc wychowawcza w miejscu zamieszkania, jej planowanie i przebieg”, zaś popołudniu mgr Ewa Grabowska wraz z mgr Margarethe Wawrzyniak-Ryu poprowadziły warsztaty.

W kolejnym dniu pobytu goście ze Stuttgartu mieli okazję uczestniczyć w Konferencji międzynarodowej „Nierówna Edukacja” organizowanej przez Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Katowicach oraz odwiedzić placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Międzyświeciu. Podczas spotkania z Panią Janiną Żagań Wicestrostą Powiatu Cieszyńskiego, Panią Anną Suchanek Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Panią Agnieszką Baszczyńską Dyrektorem PCPR w Cieszynie przedstawiciele Evangelische Gesellschaft przybliżyli działalność swojej organizacji oraz odpowiedzieli na szereg pytań.

W ostatnim dniu swojego pobytu, dzięki uprzejmości Pani Doroty Kohut Dyrektora OERW w Ustroniu, delegacja z Niemiec mogła zapoznać się z działalnością tejże placówki.

Na zakończenie swojego pobytu w Polsce przedstawiciele Diakonii Niemieckiej wraz z Panią Dyrektor Domu Dziecka w Cieszynie Kazimierą Habartą ustalili wstępny zakres przyszłorocznej współpracy.

 


Galeria

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dom Dziecka w Cieszynie
43-400 Cieszyn ul. Ignacego Kraszewskiego 2