Dom Dziecka w Cieszynie

43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 2

tel. 338577907

  kom. 605426043

NIP:  548 11 18 969

REGON: 072339260

Konto: 46 1030 1087 0000 0000 9260 0009

 

Oddział w Dzięgielowie

tel. 33 85 29 135

kom. 730 008 902

 

E-mail:

Dyrektor

dyrektor-domudziecka@domdziecka.kx.pl

Biuro

domdziecka@domdziecka.kx.pl

Księgowość

ksiegowosc@domdziecka.kx.pl

Pedagog

pedagog@domdziecka.kx.pl

Psycholog

psycholog@domdziecka.kx.pl

Pracownik socjalny

pracowniksocjalny@domdziecka.kx.pl

Wychowawcy w Cieszynie

wychowawcycieszyn@domdziecka.kx.pl

Koordynator w Cieszynie

koordynatorcieszyn@domdziecka.kx.pl

Koordynator w Dziegielowie

koordynatordziegielow@domdziecka.kx.pl

Wychowawcy w Dziegielowie

wychowawcydziegielow@domdziecka.kx.pl

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dom Dziecka w Cieszynie
43-400 Cieszyn ul. Ignacego Kraszewskiego 2