W celu wzbogacenia form spędzania wolnego czasu w placówce prowadzone są zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne:

Wychowankowie mają stały dostęp do sali bilardowej na terenie domu, sali komputerowej, ciągły dostęp do programów telewizji - bogaty wybór kanałów tematycznych w ramach abonamentu Cyfra+

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dom Dziecka w Cieszynie
43-400 Cieszyn ul. Ignacego Kraszewskiego 2