Prośba o wsparcie naszych przyjaciół

30.01.2019

Od ponad 20 lat Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce prowadzi działalność charytatywną na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Niesiemy także pomoc ludziom w sytuacji katastrof i klęsk żywiołowych.

Mottem biblijnym  działań Diakonii są słowa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).

Od 2006 r. Diakonia jest organizacją pożytku publicznego i może pozyskiwać 1% podatku dochodowego od płatników.

  Dzięki funduszom uzyskanym z 1% podatku w minionym roku Diakonia pomogła wielu osobom i instytucjom diakonijnym w Polsce. Dzięki tym środkom mogła:

  • dofinansować wyjazdy wakacyjne i edukacyjne dzieci i młodzieży z uboższych rodzin;
  • dofinansować stypendia edukacyjne i socjalne oraz zakupić podręczniki szkolne;
  • przygotować paczki świąteczne i żywnościowe dla dzieci i seniorów;
  • zakupić lekarstwa i odzież dla uboższych osób;
  • dofinansować koszty leczenia osób potrzebujących;
  • pomóc osobom z niepełnosprawnością;
  • pomóc rodzinom w trudnych sytuacjach losowych;
  • dofinansować zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego;
  • wesprzeć stacje diakonijne i świetlice socjoterapeutyczne;
  • dofinansować zajęcia w instytucjach diakonijnych.

Galeria

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dom Dziecka w Cieszynie
43-400 Cieszyn ul. Ignacego Kraszewskiego 2